Sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera ulazi u 16 projekata za financiranje iz fondova EU

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera ulazi u 16 projekata za financiranje iz fondova EU

Prema pozivu Hrvatskih voda , Općine Tisno i Pirovac, te Vodovod i odvodnja d.o.o. supotpisnici su pisma namjere i suglasnosti za sudjelovanje u izradi potrebne dokumentacije za izgradnju nedostajuće kanalizacije što uključuje uz postojeći projekt primarne i projekt sekundarne mreže odvodnje sa pročiščivačem 2. stupnja. Projekti će biti izrađeni prema metodologiji EU komisije kako bi kao jedan od 16 projekata mogli biti uvršteni za sufinanciranje iz sredstava EU fondova IPA III b – infrastruktura u vrijednosti do 75% ukupne investicije.