Vlada RH donijela Odluku o ovlaštenju za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Vlada RH donijela Odluku o ovlaštenju za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom

Na svojoj sjednici dana 03. kolovoza 2011.,Vlada je dala trgovačkom društvu „Agram Kaptol“ d.o.o. ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom. Istom se Odlukom ovlašćuje resorni ministar da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojom će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije (Koncesionara). Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 60 dana od objave (NN 91/11) Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u visini 7% ukupne vrijednosti investicije. Koncesionar je dužan izgraditi luku prema Detaljnom planu uređenja LNT u uvali Luka u Tisnom ukupne površine 63.345 m2 od čega na morski akvatorij otpada 54.510 m2. U roku ne dužem od 24 mjeseca od zaključenja ugovora Koncesionar je dužan dovršiti izgradnju te Davatelju koncesije predati uporabnu dozvolu.