Obavijest o radovima na rekonstrukciji Crkvene ulice u Tisnome

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest o radovima na rekonstrukciji Crkvene ulice u Tisnome

Od subote,13.studenog 2010.godine (ukoliko dozvole vremenske prilike) započeti će se sa radovima uređenja najkritičnijeg/dotrajalog dijela Crkvene ulice u Tisnom. Predmetno uređenje obuhvatilo bi rekonstrukciju dotrajalog asfaltnog sloja u dužini od cca 70 metara ulice (od predjela objekta ronilačke baze Karel do zvonika crkve Sv.Duh). Predviđeno trajanje radova je 2 (dva) dana odnosno završetak premetnih radova očekuje se u ponedjeljak dana 15.studenog 2010.godine, do kada bi prometovanje tim dijelom ulice bilo onemogućeno. Stoga pozivamo sve one koji na navedenoj lokaciji imaju postavljena vozila te bilo kakve druge predmete, da ih odmah uklone kako bi izvođaču omogućili nesmetano obavljanje radova.U nadi da će te zbog radova na predmetnoj lokaciji prihvatiti i privremenu regulaciju prometa te tako omogućiti nesmetano obavljanje radova unaprijed Vam se u okviru strpljenja kroz navedena dva dana zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju.