10. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Verificirani zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 376.02 KB
2. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 356.96 KB
3. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 185.96 KB
4. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 356.62 KB
5. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.godine do 30.06.2018.godine pdf 915.76 KB
6. Zaključak o odgodi točke 8. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2018.godine do 30.lipnja 2018.godine pdf 186.75 KB
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2017.godinu pdf 365.24 KB
8. Zaključak o financijskim izvještajima udruga korisnicima Proračuna Općine Tisno za 2017.godinu za koje je zatražena dopuna financijskih izvještaja za 2017.godinu pdf 197.65 KB
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Betina na vodoopskrbnom području naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. pdf 360.98 KB
10. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno projekt rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) građevine javne i društvene namjene dječji vrtić u Jezerima pdf 196.98 KB
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove Doma za starije osobe Tisno pdf 355.43 KB
12. Odluka o otpisu potraživanja pdf 375.40 KB
13. Odluka o otpisu obveza pdf 191.69 KB
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu pdf 358.27 KB
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta na klupama na čest.zem.4021/1 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018.godini pdf 284.20 KB
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za prekoračenje dopuštene razine buke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem.4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018.godini pdf 288.89 KB
17. Odluka o davanju odobrenja na sklopljeni Ugovor o davanju na korištenje solarnih panela kućanstvu Katarine Hodak pdf 185.32 KB
18. Zaključako zamolbi Emine Lapov iz Jezera za otpisom dugovanja na ime poreza na tvrtku pdf 189.90 KB