14. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća Općine Tisno pdf 324.90 KB
2. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut. Poslovnik i propise pdf 109.77 KB
3. Odluka o donošenju Strategije razvoja pametne Općine Tisno za razdoblje do 2026.godine pdf 110.90 KB
4. Program javnih potreba u sportu za 2023.godinu pdf 129.03 KB
5. Odluka o izmjenama Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Tisno pdf 94.26 KB
6. Odluka o javnim priznanjima Općine Tisno pdf 129.16 KB
7. Pravilnik o protokolu Općine Tisno pdf 166.47 KB
8. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja korisnika usluga pdf 96.09 KB
9. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja javnih potreba u kulturi od interesa Općinu Tisno pdf 120.00 KB
10. Odluka o kupnji nekretnine oznake čest.zgr.263 K.O. Tisno pdf 97.98 KB
11. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 88.04 KB
12. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Rastovac pdf 137.23 KB
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 67.79 KB
14. Odluka o grafičkom prikazu ulice Dr. Ante Starčevića u naselju Tisno pdf 98.13 KB
15. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Kučine u naselju Jezera pdf 97.39 KB
16. Odluka o imenovanju ulice Plitka vala u Općini Tisno u naselju Betina pdf 95.59 KB
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 80.46 KB
18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalnoj infrastrukturi / dječjem igralištu katastarske oznake čest.zem.5031/2 K.O. Murter Betina pdf 100.57 KB
19. Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Tisno pdf 102.46 KB
20. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 205.94 KB
21. Odluka o sufinanciranju krajobraznog uređenja u sklopu projekta uređenja školskog vrta / vanjska učionica OŠ Vjekoslava Kaleba Tisno pdf 98.92 KB
22. Odluka o financiranju obnove stepenica župne crkve Gospe od Zdravlja u Jezerima pdf 99.18 KB
23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava Župe Sv. Frane u Betini pdf 95.03 KB
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 92.82 KB
25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Pravilnika o plaćanja i naknadama zaposlenika Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 92.87 KB
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu javne ustanove Dom za starije osobe Tisno pdf 92.06 KB
27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Spužvica pdf 91.22 KB
28. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2474 od 01.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.g. do 31.12.2022.g pdf 82.43 KB
29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2474 od 01.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.g. do 31.12.2022.g. pdf 81.73 KB
30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2507 od 02.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina ( 4 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.godine do 31.12.2022.godine pdf 81.97 KB
31. Odluka o sufinanciranju iznosa razlike do pune ekonomske cijene boravka djece s područja Općine Tisno u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Tisno pdf 105.11 KB
32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Muzeju betinske drvene brodogradnje na prijedlog Odluke o početku postupka jednostavne nabave za unutarnji brodski motor jačine 29 KS s kopčom pdf 91.97 KB
33. Zaključak o prihvaćanju Molbe za pomoć za dovršenje Zidine br. 8/2023 od dana 13.ožujka 2023.godine koju je uputila Župa Sv. Frane iz Betine pdf 82.45 KB