15. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 275.09 KB
2. I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2023.godinu pdf 836.91 KB
3. Plan javnih potreba u kulturi za 2023. godinu pdf 114.19 KB
4. I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu pdf 181.90 KB
5. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 140.85 KB
6. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 98.75 KB
7. Odluka o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 191.12 KB
8. Odluka o grafičkom prikazu ulice Matešići u naselju Dazlina pdf 96.79 KB
9. Odluka o Izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja pdf 92.52 KB
10. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 248.68 KB
11. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Tisno u 2023. godini pdf 104.35 KB
12. Odluka o sufinanciranju radova na uređenju Zidine kod crkve Sv. Frane u Betini pdf 121.17 KB
13. Rezolucija Općinskog vijeća Općine Tisno o proglašenju Općine Tisno sigurnim mjestom za žene pdf 139.09 KB
14. Odluka o grafičkom prikazu ulice Marka Marova u naselju Tisno pdf 97.06 KB
15. Odluka o grafičkom prikazu ulice Dolac u naselju Betina pdf 97.02 KB
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 91.66 KB
17. Odluka o sufinanciranju uređenja pristupne prometnice (nerazvrstane ceste) do ugostiteljsko turističke zone Uvala Lučica (kamp Modrave) pdf 101.36 KB