16. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 317.41 KB
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pdf 850.44 KB
3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2022. godine u Proračun za 2023. godinu i projekcije za 2024.g. i 2025.g. pdf 151.57 KB
4. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2022.godinu pdf 111.09 KB
5. Izvješće o provedbi Programa mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza pdf 91.45 KB
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 96.66 KB
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 97.68 KB
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2022. godinu pdf 95.80 KB
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu pdf 112.08 KB
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2022. godinu pdf 113.24 KB
11. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 99.14 KB
12. Program utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2023.godinu pdf 103.11 KB
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja trgovačkog društva Ježinac d.o.o. pdf 114.71 KB
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2022.godinu pdf 115.60 KB
15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2022.godinu pdf 80.90 KB
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2022.godinu pdf 96.28 KB
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2022.godinu pdf 95.26 KB
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2022.godinu pdf 114.66 KB
19. Zaključak o odgodi točke 19. Izvještaj o radu i financijski izvještaj javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno za 2022.godinu pdf 81.99 KB
20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i financijskog izvještaja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno za 2022.godinu pdf 80.74 KB
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2022.godinu pdf 112.34 KB
22. Zaključak o usvajanju Izvješća Turističke zajednice mjesta Betina o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 91.76 KB
23. Zaključak o usvajanju Izvješća Turističke zajednice mjesta Jezera o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 91.53 KB
24. Zaključak o usvajanju Izvješća Turističke zajednice Općine Tisno o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2022.godinu sukladno Ugovoru o utrošku sredstava boravišne pristojbe pdf 91.36 KB
25. Zaključak o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 102.90 KB
26. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tisno pdf 148.63 KB
27. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Tisnom pdf 109.85 KB
28. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Park kralja Tomislava Tisno pdf 101.59 KB
29. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Jazine u naselju Tisno pdf 97.56 KB
30. Odluka o grafičkom prikazu ulice Pod Garmom u naselju Tisno pdf 97.62 KB
31. Odluka o grafičkom prikazu ulice Obala Davora Raića u naselju Tisno pdf 98.33 KB
32. Odluka o grafičkom prikazu ulice Obala sv. Andrije u naselju Tisno pdf 98.13 KB
33. Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića Spužvica od obveze plaćanja iznosa udjela u ekonomskoj cijeni programa vrtića za mjesec lipanj 2023.godine pdf 116.61 KB
34. Odluka o davanju odobrenja na Ugovor o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Jezera otok Murter pdf 96.06 KB
35. Odluka o sufinanciranju rada ordinacije dentalne medicine dr.med.dent. Grgur Garma u Tisnu pdf 96.32 KB
36. Odluka o financiranju troškova obnove sata na zvoniku crkve Sv. Duha u Tisnu pdf 117.12 KB
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja pdf 93.87 KB
38. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Vidikovac Karavaj Tisno pdf 101.70 KB
39. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Parkiralište Jure Foretića Jezera pdf 102.76 KB
40. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Dječje igralište s pripadajućom opremom Trg križa Jezera pdf 102.39 KB