16. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 587.33 KB
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu pdf 702.57 KB
3. I. Izmjene dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 220.62 KB
4. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu pdf 209.81 KB
5. Plan javnih potreba u kulturi za 2019. godinu pdf 207.63 KB
6. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu pdf 297.07 KB
7. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 192.28 KB
8. Odluka o donošenju Urbnističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Nikola pdf 499.94 KB
9. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 837.24 KB
10. Odluka o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno u naselju Betina pdf 194.86 KB
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 275.76 KB
12 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Tisno pdf 199.99 KB
13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora pdf 358.11 KB
14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zgr.766 K.O.Murter Betina pdf 188.88 KB
15. Rješenje o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 358.92 KB
16. Rješenje o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 361.40 KB
17. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g pdf 1.36 MB
18. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2018. godine u Proračunu za 2019. godinu pdf 376.30 KB
19. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2018.godinu pdf 356.57 KB
20a. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 194.72 KB
20b. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 215.93 KB
21. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 193.33 KB
21b. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu pdf 201.90 KB
22a. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 192.56 KB
22b. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 214.28 KB
23a. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu . pdf 190.34 KB
23b. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu pdf 311.20 KB
24a. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu pdf 529.35 KB
24b. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2018.godinu pdf 265.57 KB
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g. pdf 361.90 KB
26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g pdf 362.34 KB
27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina ( 4 kn/m3) u periodu od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g pdf 362.47 KB
28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o za komunalne djelatnosti Tisno za 2018.godinu pdf 195.46 KB
29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dječji vrtić Spužvica Tisno za 2018.godinu pdf 366.11 KB
30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2018.godinu pdf 363.68 KB
31. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2018.godinu pdf 366.44 KB
32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća DVD a Tisno za 2018.godinu pdf 195.25 KB
33. Zaključak o odgodi točke 33. i 34. dnevnog reda Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu i točke 34. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom pristojbom pdf 179.58 KB
34. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 359.63 KB
35. Odluka o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2018.godinu pdf 364.79 KB
36. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 190.62 KB
37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 356.22 KB
38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 356.99 KB
39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 356.74 KB
40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica pdf 357.91 KB