17. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 567.54 KB
2. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021.godine pdf 669.81 KB
3. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021.godine pdf 589.64 KB
4. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 218.05 KB
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu pdf 359.86 KB
6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno za projekt / Virtualni turističko informativni centar Općine Tisno pdf 370.93 KB
7. Odluka o darovanju nekretnine oznake čest.zem. 3506/16 K.O.Tisno pdf 196.98 KB
8. Odluka o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru. ulici Vladimira Nazora. ulici Varoš i ulici Dolac u naselju Betina na području Općine Tisno pdf 536.42 KB
9. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Tisno pdf 549.04 KB
10. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini pdf 195.56 KB
11. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom pdf 195.91 KB
12. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno pdf 196.73 KB
13. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje. odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih. sabirnih i crnih jama na području Općine Tisno pdf 203.42 KB
14. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne tržnice na malo u Jezerima pdf 185.43 KB
15. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne tržnice na malo u Tisnom pdf 187.06 KB
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2018.godinu pdf 195.29 KB
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Tisno za 2018.godinu pdf 364.39 KB
18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 357.89 KB
19. Zaključak o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2018.godinu pdf 199.92 KB
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 359.77 KB
21. Odluka o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice mjesta Jezera za kompenzacijom boravišne pristojbe za 2018.godinu pdf 358.99 KB