2. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Zapisnik sa 2. sjednice pdf 634.95 KB
2. Odluka o porezima Općine Tisno pdf 296.30 KB
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 296.02 KB
4. Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 236.00 KB
5. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka pdf 204.38 KB
6. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 324.81 KB
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Tisno pdf 348.06 KB
8. Odluka o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika pdf 327.06 KB
9. Rješenje o izboru Odbora za mjesnu samoupravu pdf 326.20 KB
10. Rješenje o izboru Odbora za Statut Poslovnik i propise pdf 188.81 KB
11. Rješenje o izboru Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 325.81 KB
12. Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana uprave trgovačkog društva Ježinac d o o Tisno pdf 192.77 KB
13. Rješenje o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja pdf 197.06 KB
14. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o diobi kčbr1234/1 i kčbr1234/2 obje KOTisno pdf 189.08 KB
15. Rješenje o razrješenju predstavnika Općine Tisno u skupštini trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Šibenik pdf 189.46 KB
16. Odluka o nemogućnosti davanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u nepokretnom vozilu na prostoru u privatnom vlasništvu čest zem 3869 KO Tisno pdf 199.56 KB
17. Odluka o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti prodaje uz D121 na lokaciji Ivinj prostoru u privatnom vlasništvu čest zem 7325/1 KOTisno pdf 200.65 KB
18. Odluka o nemogućnosti izdavanja suglasnosti za obavljanje jednostavnih ugostiteljskih usluga štanda s palačinkama na prostoru u privatnom vlasništvu čest zgr 660/1 i 660/2 KO Murter Betina pdf 199.56 KB
19. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2016 godinu pdf 3.65 MB
20. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata za 2016.godinu pdf 332.89 KB
21. Odluka o preraspodjeli sredstava za 2016 godinu pdf 324.96 KB
22. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja trgovačkog društva Ježinac doo Tisno za 2016 godinu pdf 197.78 KB
24. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2016 godinu pdf 334.77 KB
25. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2016 godinu pdf 334.33 KB
26. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2016 godinu pdf 332.29 KB
27. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2016 godinu pdf 332.58 KB
28. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja DVD Tisno za 2016 godinu pdf 197.83 KB
29. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja sportskih udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2016 godinu pdf 197.68 KB
30. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu i financijskih izvještaja udruga u kulturi korisnika Proračuna Općine Tisno za 2016 godinu pdf 196.53 KB
31. Zaključak o prihvaćanju izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja doo Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera /2kn/m3/ u periodu od 01 01 2016 do 31 12 2016 pdf 330.30 KB
32. Zaključak o prihvaćanju izvješća trgovačkog društva Vodovoda i odvodnje doo Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno /2kn/m3/ u periodu od 01 01 2016 do 31 12 2016 pdf 330.52 KB
33. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01 01 2017 do 30 06 2017 pdf 3.13 MB
35. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja pdf 323.28 KB
36. Zaključak o osnivanju Facebook grupe u vlasništvu Općine Tisno pdf 193.92 KB
37. Zaključak o postavljanju uređenih slavina za vodu na bar dva mjesta u svakom naselju na području Općine Tisno pdf 324.49 KB
38. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tisno za 2017 godinu pdf 493.06 KB