2. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 434.52 KB
2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o. za komunalne djelatnosti za 2020. godinu pdf 106.56 KB
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Prisliga d.o.o Tisno za 2020.godinu pdf 107.15 KB
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2020.godinu pdf 106.31 KB
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2020.godinu pdf 106.45 KB
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2020.godinu pdf 106.13 KB
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2020.godinu pdf 106.28 KB
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno za 2020.godinu pdf 106.52 KB
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu pdf 276.65 KB
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2020. Godinu pdf 1.96 MB
11. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2020. godine u Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022.g i 2023.g pdf 741.54 KB
12. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2020.godinu pdf 103.76 KB
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 304.40 KB
14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 317.11 KB
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu pdf 398.35 KB
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2020. godinu pdf 314.33 KB
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020. godinu pdf 541.16 KB
18. Zaključak o izvještajima udruga koje su korisnici Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu pdf 115.08 KB
19. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu pdf 216.98 KB
20. Plan javnih potreba u kulturi za 2021. godinu pdf 122.50 KB
21. Program utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021. godinu pdf 115.85 KB
22. Rješenje o izboru članova Odbora za Statut Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 104.47 KB
23. Rješenje o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 104.85 KB
24. Rješenje o izboru članova Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 277.16 KB
25. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja pdf 110.40 KB
26. Odluka o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.9971/1 9970/1 9969/2 9973 i 9975/2 K.O. Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava /prijenos električne energije/ 2.a skupine DV 110 kV VODICE / KAPELA DIONICA STUP br. 41 TS KAPELA ukupne duljine od oko 5.7 km pdf 289.83 KB
27. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno Uska ulica 1 pdf 120.63 KB
28. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021. godinu pdf 209.93 KB
29. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Rekonstrukcija Sportskog centra Jezera pdf 110.36 KB
30. Odluka o davanju na korištenje opreme mobilno reciklažno dvorište vlasništva Općine Tisno trgovačkom društvu Ježinac d.o.o. iz Tisna pdf 115.43 KB
31. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja / korisnika usluga pdf 103.60 KB
32. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno Sportski objekti Općine Tisno pdf 107.32 KB
33. Odluka o oslobađanju od plaćanja kamata za BTP Betina pdf 104.94 KB