21. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 563.71 KB
2. IV Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu i Projekcija za 2020. do 2021.godine pdf 774.92 KB
3. IV Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2019. do 2021.godine pdf 598.37 KB
4. III Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu pdf 372.47 KB
5. IV Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu pdf 214.96 KB
6. II Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2019. godinu pdf 275.63 KB
7. III Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu pdf 250.81 KB
8. Proračun Općine Tisno za 2020. godinu i Projekcije za 2021. do 2022. godine pdf 827.65 KB
9. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020 godinu pdf 229.60 KB
10. Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. do 2022.godine pdf 594.44 KB
11. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 389.30 KB
12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 207.21 KB
13. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2020. godinu pdf 215.33 KB
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu pdf 194.80 KB
15. Plan rekonstrukcije i izgradnje sustava vodoopskrbe na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 271.82 KB
16. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d. pdf 192.55 KB
17. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pdf 741.99 KB
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2020. godinu pdf 209.93 KB
19. Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno Sportski objekti Općine Tisno pdf 214.15 KB
20. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 361.23 KB
21. Odluka o uključenju Općine Tisno u akciju Gradovi i općine / prijatelji djece pdf 376.93 KB
22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za održavanje javne ribarnice u Jezerima pdf 187.59 KB
23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova pdf 187.79 KB
24. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tisno pdf 357.29 KB
25. Odluka o usvajanju prigovora i zahtjeva Petromira i Nedjeljke Uroda za povrat preplaćenog iznosa komunalne naknade pdf 185.59 KB