22. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 558.30 KB
2. Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Općine Tisno pdf 185.13 KB
3. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 184.03 KB
4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno pdf 186.24 KB
5. Program javnih potreba u športu za 2020. godinu pdf 296.85 KB
6. Plan javnih potreba u kulturi za 2020. godinu pdf 122.31 KB
7. Odluka o utvrđivanju lokacija morskih plaža /kupališta lokacija za kupanje/ na području Općine Tisno pdf 276.83 KB
8. Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno Sportski objekti Općine Tisno pdf 385.34 KB
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2019. godinu pdf 643.69 KB
10. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 430.32 KB
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dodataka broj 1. Ugovoru o kupoprodaji nekretnina pdf 278.34 KB
12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Aneksa I. Sporazumu o korištenju prostora u zgradi Baganelovice u Jezerima pdf 533.05 KB
13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje pdf 184.53 KB
14. Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje pdf 356.70 KB
15. Rješenje imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje pdf 357.87 KB
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno pdf 277.62 KB
17. Odluka o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini pdf 367.85 KB
18. Zaključak o odgodi Točka 19. dnevnog reda 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno / Zamolba obitelji vatrogasaca stradalih u Kornatskoj tragediji 2007. godine pdf 105.62 KB
19. Odluka o sufinanciranju troškova putovanja roditelju čije dijete ostvaruje pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin pdf 364.43 KB