3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 237.87 KB
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01 do 06.2021.godine pdf 650.18 KB
3. Odluka o izmjeni Odluke porezima Općine Tisno pdf 81.54 KB
4. Odluka o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko Moslovačke županije pdf 94.84 KB
5. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 64.92 KB
6. Odluka o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno u naselju Tisno pdf 85.49 KB
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 79.20 KB
8. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje izgrađene manje zahtjevne zgrade vjerske namjene i pomoćne zgrade na nekretninama katastarske oznake čest.zgr.129 te čest.zem.368/2 i 373/2 K.O. Tisno u naselju Tisno pdf 95.28 KB
9. Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Tisno pdf 96.38 KB
10. Odluka o davanju na korištenje opreme / mini sortirne linije za otpad trgovačkom društvu Ježinac d.o.o. iz Tisna pdf 68.60 KB
11. Odluka o davanju odobrenja na Programa rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2022.godinu pdf 58.22 KB
12. Odluka o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2021/2022 pdf 81.15 KB
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije I. kata zgrade Baganelovice u Jezerima pdf 119.67 KB
14. Odluka o sufinanciranju kupnje elektromotornih invalidskih kolica Merici Rezdeušek pdf 64.73 KB
15. Odluka o prodaji nekretnine čest.zem.7760/70 K.O.Tisno pdf 60.09 KB
16. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem.1234/1 K.O.Tisno pdf 67.41 KB
17. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od Roditelja / korisnika usluga pdf 80.47 KB
18. Zaključak o odgodi točke 18. dnevnog reda Molba Župe Sv. Frane iz Betine za financiranje budućih radova na crkvi na Gradini pdf 83.02 KB