5. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 366.75 KB
2. III. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu pdf 559.07 KB
3. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2021 do 2023. godine pdf 220.99 KB
4. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 107.13 KB
5. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 119.57 KB
6. Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2021. godinu pdf 71.97 KB
7. Izmjene i dopune Plana javnih potreba u sportu za 2021. godinu pdf 63.95 KB
8. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021. godinu pdf 114.97 KB
9. Plan Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu pdf 694.85 KB
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 146.43 KB
11. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 154.36 KB
12. Program održavanja komunalne infrastructure na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 119.59 KB
13. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2022. godinu pdf 118.69 KB
14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.godinu pdf 67.16 KB
15. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno kod OTP BANKE d.d pdf 94.82 KB
16. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Tisno pdf 102.52 KB
17. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 107.75 KB
18. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 109.78 KB
19. Odluka o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno u naselju Betina pdf 95.57 KB
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 81.40 KB
21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretninama katastarske oznake čest.zem.5700/14 i 5700/15 K.O. Jezera / stara izmjera pdf 98.99 KB
22. Odluka o otpisu potraživanja s osnova naknade za uređenja voda pdf 93.79 KB
23. Odluka o otpisu iznosa potraživanja s osnova naknade za odvoz smeća pdf 95.42 KB
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 79.07 KB
25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika usluga javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 78.37 KB
26. Izmjene i dopune programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 67.87 KB
27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o produljenju kratkoročnog zaduživanja Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP BANKE d.d. pdf 77.72 KB
28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju suglasnosti za provedbu projekta Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08 pdf 58.81 KB
29. Odluka o usvajanju Prijedloga izmjene namjene objekta u mjestu Jezera pdf 56.23 KB