6. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
1. Neverificirani zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 284.16 KB
2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Tisno pdf 104.23 KB
3. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno pdf 107.00 KB
4. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 185.56 KB
5. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022. godinu pdf 123.35 KB
6. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 104.64 KB
7. Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tisno pdf 281.07 KB
8. Odluka o grafičkom prikazu ulice Ante Lučić Bortula u naselju Tisno pdf 110.56 KB
9. Odluka o grafičkom prikazu ulice Ante Beraka Šalda u naselju Tisno pdf 112.38 KB
10. Odluka o grafičkom prikazu ulice Ante Miša u naselju Tisno pdf 109.84 KB
11. Odluka o grafičkom prikazu ulice Ante Rastovca u naselju Tisno pdf 109.83 KB
12. Odluka o grafičkom prikazu ulice Barićeva u naselju Tisno pdf 109.77 KB
13. Odluka o grafičkom prikazu ulice Crkvena u naselju Tisno pdf 109.83 KB
14. Odluka o grafičkom prikazu ulice Drakovci u naselju Jezera pdf 110.10 KB
15. Odluka o grafičkom prikazu ulice Dubrovačka u naselju Tisno pdf 109.80 KB
16. Odluka o grafičkom prikazu ulice Dušana Stankova u naselju Tisno pdf 111.11 KB
17. Odluka o grafičkom prikazu ulice Henjakova u naselju Tisno pdf 109.97 KB
18. Odluka o grafičkom prikazu ulice 1. svibnja u naselju Tisno pdf 110.30 KB
19. Odluka o grafičkom prikazu ulice Marka Burića u naselju Tisno pdf 110.16 KB
20. Odluka o grafičkom prikazu ulice Mate Miljasa u naselju Tisno pdf 109.98 KB
21. Odluka o grafičkom prikazu ulice Obala sv. Martina u naselju Tisno pdf 109.77 KB
22. Odluka o grafičkom prikazu ulice Osječka u naselju Tisno pdf 109.85 KB
23. Odluka o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina pdf 110.28 KB
24. Odluka o grafičkom prikazu ulice Park kralja Tomislava u naselju Tisno pdf 109.91 KB
25. Odluka o grafičkom prikazu ulice Pave Crvelina u naselju Tisno pdf 109.81 KB
26. Odluka o grafičkom prikazu ulice Prolaz Ive Obratova u naselju Tisno pdf 110.23 KB
27. Odluka o grafičkom prikazu ulice Pučkih kraljeva u naselju Tisno pdf 109.85 KB
28. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Hartića u naselju Tisno pdf 110.21 KB
29. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Karavaja u naselju Tisno pdf 109.94 KB
30. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Rata u naselju Tisno pdf 109.95 KB
31. Odluka o grafičkom prikazu ulice Riječka u naselju Tisno pdf 109.85 KB
32. Odluka o grafičkom prikazu ulice Roka Čorkala u naselju Tisno pdf 109.92 KB
33. Odluka o grafičkom prikazu ulice Šibenska u naselju Tisno pdf 109.99 KB
34. Odluka o grafičkom prikazu ulice Šime Jezerca u naselju Tisno pdf 109.75 KB
35. Odluka o grafičkom prikazu ulice Špira Čorkala u naselju Tisno pdf 110.61 KB
36. Odluka o grafičkom prikazu ulice Stipe Miljasa u naselju Tisno pdf 110.79 KB
37. Odluka o grafičkom prikazu ulice Trg dr. Šime Vlašića u naselju Tisno pdf 110.00 KB
38. Odluka o grafičkom prikazu ulice Trg Marka Stegića Hrge u naselju Tisno pdf 110.57 KB
39. Odluka o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih bratovština u naselju Tisno pdf 110.01 KB
40. Odluka o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih domoljuba u naselju Tisno pdf 109.91 KB
41. Odluka o grafičkom prikazu ulice Velika Rudina u naselju Tisno pdf 109.85 KB
42. Odluka o grafičkom prikazu ulice Vlade Mića u naselju Tisno pdf 109.98 KB
43. Odluka o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Tisno pdf 109.77 KB
44. Odluka o grafičkom prikazu ulice Zadarska u naselju Tisno pdf 109.94 KB
45. Odluka o grafičkom prikazu ulice Zagrebačka u naselju Tisno pdf 109.72 KB
46. Odluka o grafičkom prikazu ulice Zapadna Gomilica u naselju Tisno pdf 110.08 KB
47. Odluka o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno u naselju Tisno pdf 110.68 KB
48. Odluka o grafičkom prikazu ulice Podjasenovac u naselju Jezera pdf 110.62 KB
49. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi /parkiralište Branimirova Betina pdf 113.51 KB
50. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi /parkiralište Zdrače Betina pdf 113.70 KB
51. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi /parkiralište uz Groblje i Crkvu Srca Isusova Dubrava kod Tisna pdf 113.28 KB
52. Odluka o promjeni namjene poslovne zgrade ribarnice u naselju Jezera u zgradu poslovne namjene u funkciji sporta i rekreacije pdf 187.78 KB
53. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja pdf 276.16 KB
54. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2021. godinu pdf 503.06 KB
55. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Dječjeg vrtića Spužvica kod OTP BANKE d.d. pdf 104.26 KB
56. Odluka o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina pdf 112.35 KB
57. Odluka o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju Dubrava kod Tisna pdf 111.45 KB