7. sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Neverificirani zapisnik sa 7. sjednice općinskog vijeća Općine Tiisno pdf 315.00 KB
1. I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 1.12 MB
2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 153.82 KB
3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu izgradnje ispraćajne dvorane na groblju Srca Isusova u Dubravi kod Tisna pdf 66.10 KB
4. Odluka o prihvatu darovanja nekretnine pdf 62.18 KB
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastructure javnim dobrom u općoj uporabi pdf 98.39 KB
6. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Oštrice u naselju Tisno pdf 64.64 KB
7. Odluka o grafičkom prikazu ulice Put Dvorine u naselju Tisno pdf 64.67 KB
8. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 100.88 KB
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 81.66 KB
10. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Betini pdf 90.00 KB
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/1315 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g pdf 82.26 KB
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/1314 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. pdf 82.23 KB
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/1315 od 04.03.2022.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno(2 kn/m3) u periodu od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. pdf 82.11 KB
14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 78.36 KB
15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 59.42 KB
16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica Tisno pdf 78.80 KB
17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o objavljivanju oglasa za upis djece za 2022/2023 pedagošku godinu pdf 76.86 KB
18. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 68.30 KB
19. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 105.92 KB
20. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor pdf 110.77 KB
21. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut pdf 110.68 KB
22. Odluka o sufinanciranju troškova zapošljavanja pet sezonskih vatrogasaca za 2022.godinu pdf 60.87 KB