7. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Verificirani zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 430.55 KB
2. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2017.g. do 31.12.2017.g. pdf 1,017.59 KB
3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata iz 2017. godine u Proračunu za 2018. godinu pdf 363.49 KB
4. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka unutar razdjela za 2017.godinu pdf 355.44 KB
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2017. godinu pdf 395.33 KB
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu pdf 478.72 KB
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2017.godinu pdf 790.39 KB
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Ježinac d.o.o za komunalne djelatnosti Tisno za 2017. godinu pdf 193.94 KB
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva Prisliga d.o.o Tisno za 2017. godinu pdf 195.47 KB
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dječji vrtić „Spužvica“ Tisno za 2017. godinu pdf 364.56 KB
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2017.godinu pdf 362.32 KB
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2017.godinu pdf 362.87 KB
13. Zaključak o odgodi Izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2017. godinu za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 195.41 KB
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća DVD a Tisno za 2017.godinu pdf 193.85 KB
15. Zaključak o financijskim izvještajima udruga korisnicima proračuna Općine Tisno za 2017.godinu pdf 201.21 KB
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 359.45 KB
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ Općine Tisno o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 358.71 KB
18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća TZ mjesta Betina o naplati boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 189.71 KB
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pdf 536.42 KB
20. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tisno za razdoblje od 2018.godine do 2023.godine pdf 188.04 KB
21. Odluka o davanju na korištenje prostora smještenog u k.č.br. 13459/7 K.O.Murter Betina ustanovi Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 200.38 KB
22. Odluka o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja pdf 192.92 KB
23. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.godini na području Općine Tisno pdf 220.55 KB
24. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju (dogradnju i nadogradnju) građevine javne i društvene namjene predškolska ustanova dječji vrtić „Ribica“ građevina 3.skupine na nekretnini katastarske oznake čest.zem.392/7 (koja se formira od čest.zgr.530 te čest.zem.392/6 i 392/7) K.O. Jezera (stara izmjera) pdf 274.26 KB
25. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje pdf 355.37 KB
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 355.93 KB
27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 186.99 KB
28. Odluka o usvajanju Zahtjeva Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom transfera boravišne pristojbe za 2017.godine pdf 365.42 KB
29. Odluka o usvajanju zahtjeva Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom duga na ime transfera 30% boravišne pristojbe za 2017.godinu pdf 365.65 KB
30. Odluka o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za pružanje ugostiteljskih usluga iz ugostiteljskog objekta/na klupama na čest.zem. 4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018. godini pdf 194.20 KB
31. Odluka o izdavanju odobrenja ugostiteljskom obrtu Vortex iz Tisna za prekoračenje dozvoljene razine buke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na nekretnini katastarske oznake čest.zem 4021/2 i 4021/4 K.O. Tisno u 2018. godini pdf 192.15 KB