Akti Načelnika :: Službene stranice Općine Tisno

  Akti Načelnika

# Dokument: Format: Veličina:
Procedura stvaranja ugovornih obveza pdf 244.84 KB
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Općini Tisno pdf 237.46 KB
Procedura obračuna naplate i kontrole naplate potraživanja pdf 477.64 KB
PLAN klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Tisno za 2018. godinu pdf 189.91 KB
PLAN upravljanja imovinom Općine Tisno za 2018. godinu pdf 285.57 KB
IZMJENA Odluke o financiranju kupnje školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno za školsku godinu 2017/2018 pdf 60.38 KB
O D L U K A o financiranju kupnje školskih udžbenika za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Tisno za školsku godinu 2017/2018 pdf 60.12 KB
PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva pdf 93.72 KB
POSEBAN POPIS ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA pdf 492.27 KB
PLAN klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akta u uredskom poslovanju Općine Tisno za 2017. godinu pdf 168.62 KB
ODLUKU o visini naknade za postavljanje plakata oglasa i sličnog promidžbenog materijala u svrhu izborne i druge promidžbe odnosno političkog djelovanja pdf 43.69 KB
ODLUKA o visini poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova i drugih pokretnih naprava u svrhu izborne i druge promidžbe odnosno političkog djelovanja pdf 31.71 KB
PRAVILNIK o uvjetima korištenja osobnih automobila mobilnih telefona za službene potrebe te sredstava reprezentacije pdf 50.92 KB