Informacija o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Obavijest o početku izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 630.56 KB
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 3.66 MB