IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2015

Općinsko izborno povjerenstvo za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
Uska ulica 1
22240 TISNO

tel: 099 5092148
fax: 022 439812

 

Službeni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno

 

1.    Mjesni odbor Betina                                    
2. Mjesni odbor Dazlina
3. Mjesni odbor Dubrava kod Tisna
4. Mjesni odbor Jezera
5. Mjesni odbor Tisno

 

 

 

 

 

Za pregled kandidacijskih lista i zbirnih lista za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno, kliknite ovdje!

Odluke i objave

1. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
3. Odluka o izmjeni odluke o izboru za članove vijeća mjesnih odbora
4. Odluka o mjestu i vremenu zaprimanja prijedloga kandidacijskih lista
5. Ured državne uprave Šibensko-kninske županije - Objava biračima (upute i rokovi za pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača)
6. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva
7. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva
8. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 1 Tisno
9. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 2 Tisno
10. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 3 Dubrava kod Tisna
11. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 4 Dazlina
12. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 5 Betina
13. Rješenje o imenovanju biračkog odbora broj 6 Jezera
14. Odluka o određivanju visine naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora
15. Odluka o određivanju visine naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima općinskog izbornog povjerenstva

 

Obvezatne upute

1. Obvezatne upute VMO-I -  redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
2. Obvezatne upute VMO-II - obrasci za provođenje izbora
3. Obvezatne upute VMO-III  - o potrebnom broju potpisa po mjesnom odboru kada birači predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora
4. Obvezatne upute VMO-IV - o pečatima i potvrdama za potrebe izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
5. Obvezatne upute VMO-V  - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
6. Obveznate upute VMO-VI - o načinu glasovanja birača – osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
7. Obveznate upute VMO-VII- o načinu uređenja biračkog mjesta
8. Podsjetnik za rad biračkih odbora

 

Obrasci - podnošenje kandidacijskih lista

1. Obrazac VMO-1/a  - prijedlog kandidacijske liste političke stranke- stranaka za izbor članova vijeća MO Betina
2. Obrazac VMO-1/b  - prijedlog kandidacijske liste političke stranke- stranaka za izbor članova vijeća MO Dazlina
3. Obrazac VMO-1/c  - prijedlog kandidacijske liste političke stranke- stranaka za izbor članova vijeća MO Dubrava kod Tisna
4. Obrazac VMO-1/d  - prijedlog kandidacijske liste političke stranke- stranaka za izbor članova vijeća MO Jezera
5. Obrazac VMO-1/e  - prijedlog kandidacijske liste političke stranke- stranaka za izbor članova vijeća MO Tisno
6. Obrazac VMO-2/a -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća MO Betina
7. Obrazac VMO-2/b -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća MO Dazlina
8. Obrazac VMO-2/c -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća MO Dubrava kod Tisna
9. Obrazac VMO-2/d -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća MO Jezera
10. Obrazac VMO-2/e -  prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća MO Tisno
11. Obrazac VMO-3 -    popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
12. Obrazac VMO-4 -    očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

 

Obrasci  - Općinsko izborno povjerenstvo  i birački odbori

1. Obrazac VMO-5  - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana stalnog sastava izbornog povjerenstva
2. Obrazac VMO-6  - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava izbornog povjerenstva
3. Obrazac VMO-7  - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora
4. Obrazac VMO-8 -  Rješenje o određivanju biračkih mjesta
5. Obrazac VMO-9 -  Rješenje o imenovanju biračkog odbora
6. Obrazac VMO-10 - Glasački listić
7. Obrazac VMO-11 - Zapisnik o radu biračkih odbora
8. Obrazac VMO-12 - Zapisnik o radu općinskog izbornog povjerenstva