IZBORI VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2022

  

Izborno povjerenstvo za izbore

članova vijeća mjesnih odbora na

području Općine Tisno

 

Uska ulica 1
22240 TISNO

tel: 022 439 262 /lokal1
fax: 022 439 260

e-mail: marijana.pavic@tisno.hr

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE TISNO

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Betina

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Dazlina

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Jezera

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Tisno

 

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE TISNO

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Betina

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Dazlina

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Dubrava kod Tisna

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Jezera

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Tisno

ODAZIV BIRAČA

IZBORI ZA MJESNE ODBORE 20.11.2022. ODAZIV BIRAČA U 11:30

IZBORI ZA MJESNE ODBORE 20.11.2022. ODAZIV BIRAČA U 16.30

 

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE TISNO

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BETINA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DAZLINA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBRAVA KOD TISNA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JEZERA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TISNO

 

ODLUKE I OBAVIJESTI

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 2. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 3. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 5. Stranački sastav Općinskog vijeća Općine Tisno
 6. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za člaove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 7. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 9. Rješenje o određivanju biračkih mjesta
 10. Odluka o mjestu i vremenu zaprimanja prijedloga kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 11. Odluka o dežurstvu Izbornog povjerenstva

 

OBVEZATNE UPUTE

 1. Obvezatne upute broj VMO – I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
 2. Obvezatne upute broj VMO – II Obrasci za provođenje izbora
 3. Obvezatne upute broj VMO – III o potrebnom broju potpisa po mjesnom odboru kada birači predlažu kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora
 4. Obvezatne upute broj VMO – IV o pečatima i potvrdama za potrebe izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 5. Obvezatne upute broj VMO – V o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rasa tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno
 6. Obvezatne upute broj VMO – VI o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
 7. Obvezatne upute broj VMO – VII o načinu uređenja biračkog mjesta
 8. Podsjetnik za rad biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno

 

OBRASCI

 1. Obrazac VMO - 1 - prijedlog kandidacijske liste političke stranke/stranaka
 2. Obrazac VMO - 2 - prijedlog kandidacijske liste grupe birača 
 3. Obrazac VMO - 3 - popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
 4. Obrazac VMO - 4 - očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
 5. Obrazac VMO - 5 - izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora
 6. Obrazac VMO - 6 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog  sastava izbornog   povjerenstva za provedbu izbora
 7. Obrazac VMO - 7 - izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/ potpredsjednika biračkog odbora za provedbu izbora
 8. Obrazac VMO - 8 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu  izbora
 9. Obrazac VMO - 9 - rješenje o određivanju biračkog mjesta
 10. Obrazac VMO - 10 - rješenje o imenovanju biračkog odbora