Komunalno i prometno redarstvo

Uredovno vrijeme: Ponedjeljak-petak 08,00-15,0


Voditelj komunalnog
i prometnog redarstva

Davor Antić, bacc. javne uprave
Tel: + 385 (0)22/439-262
Mobilni telefon: + 385 (0)98 408-924
E-mail: davor.antic@tisno.hr

   
Komunalni redar

Ivan Malizija
Mobilni telefon: +385 (0)98 9804-563

   
Komunalni redar

Ante Pirija, struč. spec. ing. traff.
Mobilni telefon: +385 (0)99 5293-730
E-mail: ante.pirija@tisno.hr


DJELOKRUG POSLOVA REDARSTVA

  • briga i nadzor svih javnih i javnoprometnih površina, zelenih zona, plaža i održavanja reda u cijelosti
  • suradnja sa raznim inspekcijskim službama kao i službama za zaštitu i spašavanje te centrima za uzbunjivanje 112, policijom i sl. u interesu Općine Tisno
  • komunalno redarstvo stoji na raspolaganju građanima u svim slučajevima nepoštivanja komunalnog reda
  • u turističkoj sezoni intezivna je i suradnja sa turističkim zajednicama na području općine Tisno u smislu interventnih djelovanja u turističkoj sezoni
  • kordinacija i kontrola rada pauk, parking službe i održavanja kulturnog ljeta tijekom turističke sezone.