Koncesije i ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti

# Dokument: Format: Veličina:
Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova pdf 426.54 KB
Cjenik održavanja javne rasvjete 1 pdf 2.81 MB
Cjenik održavanja javne rasvjete 2 pdf 169.43 KB
Cjenik tržnica Betina pdf 113.27 KB
Cjenik odvoza fekalija pdf 144.13 KB
Cjenik ribarnica Tisno pdf 117.76 KB
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno / 2021 pdf 894.28 KB
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Jezerima / 2021 pdf 436.99 KB
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno / 2019 pdf 890.88 KB
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini / 2019 pdf 865.02 KB
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama na području Općine Tisno /2019 pdf 917.78 KB
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom /2019 pdf 880.45 KB
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tisno pdf 39.75 KB
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za održavanje ribarnice u Jezerima pdf 31.61 KB
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova dezinsekcije i deratizacije javnih površina na području Općine Tisno pdf 34.55 KB
ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova lova eutanazije i zbrinjavanja pasa lutalica na području Općine Tisno pdf 34.19 KB
ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje ribarnice u Tisnom pdf 37.96 KB