Najava 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 439.07 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 275.37 KB
2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine pdf 7.57 MB
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine pdf 41.55 KB
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tisno pdf 307.19 KB
5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama pdf 3.23 MB
6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Tisno pdf 762.51 KB
7. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Tišnjanska u naselju Jezera pdf 651.69 KB
8. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Gračine u naselju Tisno pdf 896.08 KB
9. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi /Parkiralište Zapadna Gomilica Tisno pdf 741.08 KB
10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi /Parkiralište Jazina Tisno pdf 666.30 KB
11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi / Park Branimirova Betina pdf 810.88 KB
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbi između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno pdf 1.31 MB
13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno pdf 1.16 MB
14. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2022/2023 pdf 217.63 KB
15. Prijedlog Odluke o sufinanciranju iznosa razlike do pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi Dječji vrtić Mendula čiji je osnivač Općina Pirovac pdf 809.44 KB
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 1.72 MB
17. Inicijativa mještana Betine za izgradnju kupališne rive na plaži Zdrače pdf 511.49 KB
Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno / DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 342.18 KB
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o namjenskoj donaciji za izgradnju obiteljske kuće na potresom pogođenom području Sisačko moslavačke županije pdf 1.05 MB
19. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Poljan u naselju Jezera pdf 670.79 KB
20. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice A.B. Kapitanovića u naselju Jezera pdf 767.05 KB
21. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem. 10004. 10023/1. 10023/2. K.O. Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava /distribucija električne energije/ kabelski ulaz 30 kV u TS Tisno pdf 2.82 MB