Najava 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 697.79 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 236.72 KB
2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2022.godinu pdf 591.70 KB
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 566.39 KB
4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu pdf 570.89 KB
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2022.godinu pdf 474.68 KB
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2022.godinu pdf 297.43 KB
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2022.godinu pdf 468.11 KB
8. Prijedlog Izmjena i dopuna utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2022.godine pdf 327.64 KB
9. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2023.godinu i Projekcija proračuna za 2024.g. i 2025.g pdf 807.65 KB
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu pdf 1,023.40 KB
11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 689.37 KB
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2023.godinu pdf 923.18 KB
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2023.godinu pdf 726.17 KB
14. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.godinu pdf 254.84 KB
15. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.01 MB
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i drugim potporama pdf 447.22 KB
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanje sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tiso za 2023.godinu pdf 588.45 KB
18. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine čest.zem.1234/1 K.O.Tisno površine 689 m2 pdf 786.51 KB
19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 798.75 KB
20. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje pdf 724.41 KB
21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izvođenja radova na sanaciji oštećenja obalnog područja u luci Tisno otok Murter pdf 448.69 KB
22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o izvansudskoj nagodbu između tužitelja Hrvatske ceste d.o.o. i tužene Općine Tisno pdf 181.76 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 314.02 KB
23. DOPUNA DNEVNOG REDA Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kokoč u Općini Tisno u naselju Betina pdf 790.34 KB
24. DOPUNA DNEVNOG REDA Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kosirina u Općini Tisno u naselju Betina pdf 518.25 KB
25. DOPUNA DNEVNOG REDA Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Plitka Vala u Općini Tisno u naselju Betina pdf 517.53 KB
26. DOPUNA DNEVNOG REDA Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 211.47 KB
27. DOPUNA DNEVNOG REDA Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Ježinac d.o.o. pdf 229.54 KB