Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 687.04 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 278.35 KB
2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Statut Poslovnik i propise pdf 188.71 KB
3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja pametne Općine Tisno za razdoblje do 2026.godine pdf 1.71 MB
4. Prijedlog Program javnih potreba u sportu za 2023.godinu pdf 637.94 KB
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći općinskog načelnika Općine Tisno pdf 208.86 KB
6. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Tisno pdf 792.03 KB
7. Prijedlog Pravilnika o protokolu Općine Tisno pdf 741.47 KB
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja korisnika usluga pdf 533.69 KB
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja javnih potreba u kulturi od interesa Općinu Tisno pdf 630.58 KB
10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine oznake čest.zgr.263 K.O. Tisno pdf 424.98 KB
11. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 744.15 KB
12. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Rastovac pdf 3.27 MB
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 217.84 KB
14. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dr. Ante Starčevića u naselju Tisno pdf 722.35 KB
15. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Kučine u naselju Jezera pdf 678.07 KB
16. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Plitka vala u Općini Tisno u naselju Betina pdf 895.99 KB
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 254.39 KB
18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalnoj infrastrukturi dječjem igralištu katastarske oznake čest.zem.5031/2 K.O. Murter Betina pdf 383.76 KB
19. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Tisno pdf 484.96 KB
20. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tisno za 2022.godinu pdf 666.31 KB
21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju krajobraznog uređenja u sklopu projekta uređenja školskog vrta vanjska učionica OŠ Vjekoslava Kaleba Tisno pdf 620.59 KB
22. Prijedlog Odluke o financiranju obnove stepenica župne crkve Gospe od Zdravlja u Jezerima pdf 857.92 KB
23. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava Župe Sv. Frane u Betini pdf 1.13 MB
24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 453.28 KB
25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Pravilnika o plaćanja i naknadama zaposlenika Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 397.00 KB
26. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu javne ustanove Dom za starije osobe Tisno pdf 490.59 KB
27. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Spužvica pdf 2.66 MB
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2474 od 01.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.g. do 31.12.2022.g pdf 525.11 KB
29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2474 od 01.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.g. do 31.12.2022.g pdf 609.96 KB
30. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Broj 5/2507 od 02.03.2023.g. o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje na vodoopskrbnom području Općine Murter Kornati i naselja Betina (4 kn/m3) u periodu od 01.01.2022.godine do 31.12.2022.godine pdf 781.02 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 286.33 KB
31. prijedlog Odluke o sufinanciranju iznosa razlike do pune ekonomske cijene boravka djece s područja Općine Tisno u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Općina Tisno pdf 522.97 KB
32. prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Muzeju betinske drvene brodogradnje na prijedlog Odluke o početku postupka jednostavne nabave za unutarnji brodski motor jačine 29KS s kopčom pdf 1.95 MB
33. Molba za pomoć za dovršenje Zidine koju je uputila Župa Sv. Frane u Betini pdf 296.72 KB