Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 502.44 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 324.90 KB
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2023.godinu pdf 744.40 KB
3. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi 2023.godine pdf 571.50 KB
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2023.godine pdf 434.44 KB
5. Prijedlog Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 1.31 MB
6. Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu pdf 243.23 KB
7. Izvješće općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje od 30.lipnja do 31.prosinca 2022.godine pdf 41.63 KB
8. Prijedlog Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 2.05 MB
9. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Matešići u naselju Dazlina pdf 874.07 KB
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja pdf 415.02 KB
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 613.68 KB
12. Prijedlog Plana operativne potrebe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Tisno u 2023.godini pdf 730.41 KB
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju radova na uređenju „Zidine“ kod crkve Sv. Frane u Betini pdf 509.08 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 348.61 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 14. Prijedlog Rezolucije Općinskog vijeća Općine Tisno o proglašenju Općine Tisno sigurnim mjestom za žene / predlagatelj: Karlo Klarin član Općinskog vijeća Općine Tisno/ SDP pdf 471.78 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 15. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Marka Marova u naselju Tisno pdf 475.92 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga Odluke o grafičkom prikazu ulice Dolac u naselju Betina pdf 482.93 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopunu Pravilnika o naknadama zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje pdf 590.61 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja pristupne prometnice (nerazvrstane ceste) do ugostiteljsko turističke zone Uvala Lučica (kamp Modrave) pdf 360.92 KB