Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 213.77 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 500.81 KB
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu pdf 191.30 KB
3. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 234.32 KB
4. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tisno za razdoblje od 6. do 12. mjeseca 2018.godine pdf 171.11 KB
5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno pdf 545.33 KB
6. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2019.godinu pdf 637.46 KB
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora o koncesiji pdf 495.83 KB
8. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje održavanja javne rasvjete pdf 132.77 KB
9. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje održavanja javne tržnice na malo u Betini pdf 133.05 KB
10. Prijedlog Odluke o imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje održavanja javne tržnice na malo u Jezerima pdf 133.08 KB
11. Prijedlog odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje održavanja javne ribarnice u Tisnom pdf 133.04 KB
12. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje održavanja tržnice na malo u Tisnom pdf 133.59 KB
13. Prijedlog Odluke o imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje cijepljenja fekalija iz septičkih pdf 303.26 KB