Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 492.96 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 587.55 KB
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu i projekcija za 2020 do 2021. godine pdf 611.56 KB
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine pdf 673.92 KB
4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine pdf 673.68 KB
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu pdf 218.59 KB
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu pdf 360.03 KB
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tisno za projekt / Virtualno turističko informativni centar Općine Tisno pdf 980.39 KB
8. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine oznake čest. zem. 3506/16 K.O. Tisno pdf 197.08 KB
9. Prijedlog Odluke o mjestima ograničenog parkiranja na Trgu na moru. ulici Vladimira Nazora. ulici Varoš i ulici Dolac u naselju Betina pdf 545.20 KB
10. Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Tisno pdf 548.88 KB
11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja tržnice na malo u Betini pdf 1.57 MB
12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne ribarnice u Tisnom pdf 1.59 MB
13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje održavanja javne rasvjete na području Općine Tisno pdf 1.70 MB
14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje odvoz i zbrinjavenje fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama na području Općine Tisno pdf 1.63 MB
15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne tržnice na malo u Jezerima pdf 187.21 KB
16. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne tržnice na malo u Tisnom pdf 187.26 KB
17. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2018. godinu pdf 8.62 MB
18. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2018. godinu pdf 13.59 MB
19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 1,002.32 KB
20. Izvješće o radu i financijsko izvješće udruga korisnika Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 25.26 MB
21. Izvješće TZ mjesta Jezera o naplati boravišne pristojbe za 2018. godinu pdf 476.12 KB
22. Zahtjev TZ mjesta Jezera za kompenzacijom plaćenih računa s boravišnom pristojbom pdf 78.78 KB