Najava 19. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 751.29 KB
Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 182.67 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 544.36 KB
2. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 433.03 KB
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2019.godinu i Projekcija za 2020. do 2021. godine pdf 556.13 KB
4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2019.do 2021.godine pdf 682.21 KB
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu pdf 210.33 KB
6. Prijedlog II. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2019.godinu pdf 210.06 KB
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2019.godinu pdf 340.12 KB
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2019.godinu pdf 289.77 KB
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2019. godinu pdf 356.65 KB
10. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine pdf 944.16 KB
11. Izvješće načelnika općine za razdoblje od 01.01.2019.godine do 30.06.2019.godine pdf 174.54 KB
12. Izvješće o provedbi godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Tisno za 2018.godinu pdf 390.73 KB
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 415.44 KB
14. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tisno pdf 10.24 MB
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 357.72 KB
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno pdf 363.88 KB
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Spužvica. Tisno pdf 8.39 MB
18. Prijedlog Odluke o izradi web stranice s prikazanim svim isplatama iz proračuna Općine Tisno u svrhu potpune transparentnosti i financijskog poslovanja Općine Tisno pdf 361.68 KB
19. Prijedlog odluke o zabrani pristupanja sadržaju koje snimaju nadzorne kamere Općine Tisno osim u slučaju kada se dogodi neko kazneno djelo ili kazneni prekršaj i označavanju mjesta sa kamerama pdf 520.57 KB
20. Zahtjev Anite Lauri Korajlija za financiranjem troškova izrade rampe za ulazak u more pdf 1.54 MB
21. Prigovor i zahtjev Gordane Kaleb za povrat pretplaćenog iznosa komunalne naknade pdf 2.85 MB
22. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima s područja Općine Tisno pdf 2.42 MB
23. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 1.27 MB
24. Izvješće udruge Modrave Murter Betina pdf 2.36 MB