Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 708.92 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 162.20 KB
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Ježinac d.o.o. Tisno za 2020.godinu pdf 4.87 MB
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2020.godinu pdf 25.70 MB
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dječji vrtić Spužvica za 2020.godinu pdf 20.16 MB
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Dom za starije osobe Tisno za 2020.godinu pdf 5.40 MB
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno za 2020.godinu pdf 9.17 MB
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje za 2020.godinu pdf 4.56 MB
8. Izvješće o radu i financijsko izvješće DVDa Tisno za 2020.godinu pdf 23.44 MB
9. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu pdf 6.29 MB
10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu pdf 15.44 MB
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata iz 2020.godine u Proračun za 2021.godinu i Projekcije za 2022.g. i 2023.g. pdf 4.10 MB
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli izdataka za 2020.godinu pdf 2.03 MB
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 908.69 KB
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 1.20 MB
15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2020.godinu pdf 1.15 MB
16. Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu pdf 1.10 MB
17. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2020.godinu pdf 903.40 KB
18. Izvješće udruga korisnika proračuna Općine Tisno za 2020.godinu pdf 30.16 MB
19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu pdf 2.59 MB
20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.godinu pdf 2.06 MB
21. Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 1.53 MB
22. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za Statut Poslovnik i propise pdf 653.96 KB
23. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za lokalnu samoupravu pdf 666.49 KB
24. Prijedlog rješenja o izboru članova Odbora za priznanja Općine Tisno pdf 670.75 KB
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja pdf 2.25 MB
26. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretninama katastarske oznake čest.zem.9971/1 9970/1 9969/2 9973 i 9975/2 K.O. Tisno za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) 2.a skupine DV 110 kV VODICE / KAPELA DIONICA STUP br. 41 / TS KAPELA ukupne duljine od oko 5.7 km pdf 2.44 MB
27. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Općine Tisno Uska ulica 1 pdf 5.28 MB
28. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021.godinu pdf 2.40 MB
29. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Rekonstrukcija sportskog centra Jezera pdf 1,009.75 KB
30. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje opreme mobilno reciklažno dvorište vlasništva Općine Tisno trgovačkom društvu Ježinac d.o.o. pdf 1.58 MB
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja/ korisnika usluga pdf 1.79 MB
32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Općine Tisno Sportski objekti Općine Tisno pdf 1.05 MB
33. Zamolba društva BTP d.d. za oslobađanje obveze plaćanja najma prostora poreza na korištenje javne površine za štekat i komunalne naknade sve za prostor restorana Na moru u Betini pdf 809.29 KB