Najava 20. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 635.68 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 598.38 KB
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2019.godinu pdf 1.60 MB
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno pdf 196.82 KB
4. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 238.94 KB
5. Prijedlog Odluke o produljenju roka početka gradnje objekata unutar obuhvata Turističko ugostiteljske zone Prilsiga Jazine pdf 1.06 MB
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU turističko/ugostiteljske zone Prisliga Jazine i s tim povezane izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 372.34 KB
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste dijela ulice Put Zaratića dijela nekretnine katastarske oznake čest.zem. 5700/43 K.O.Jezera pdf 718.07 KB
8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Trg Jezerana u Općini Tisno u naselju Jezera pdf 986.24 KB
9. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Pačipolje u Općini Tisno u naselju Betina pdf 1.31 MB
10. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2020.godinu pdf 5.21 MB
11. Prijedlog Odluke o financiranju uređenja i adaptacije I. kata zgrade Baganelovice u Jezerima pdf 2.25 MB
12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju uređenja dvorišta crkve Sv. Frane u Betini pdf 2.17 MB
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čije dijete ostvaruje pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin pdf 366.83 KB
14. Prijedlog Odluke o financiranju putnog troška vanjskim suradnicima Osnovne glazbene škole u okviru Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom u školskoj godini 2019/2020 pdf 369.25 KB