Najava 23. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 2.28 MB
1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 549.70 KB
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi pdf 1.34 MB
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu pdf 1.18 MB
4. Prijedlog Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti pdf 1.24 MB
5. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina pdf 1.21 MB
6. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine pdf 1.02 MB
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno pdf 11.12 MB
8. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Spužvica pdf 1.31 MB
9. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno pdf 8.04 MB
10. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjene marina s brodogradilištem pdf 4.79 MB
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Tisno pdf 1.05 MB
12. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području Općine Tisno pdf 5.38 MB
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Sv. Frane iz Betine o sufinanciranju radova na uređenju okoliša crkve Sv. Frane u Betini pdf 4.59 MB
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Župe Gospe od Zdravlja Jezera o sufinanciranju uređenja i adaptacije zgrade Baganelovice u Jezerima pdf 18.56 MB
15. Zahtjev Turističke zajednice mjesta Betina za kompenzacijom na ime transfera 30% boravišne pristojbe pdf 1.10 MB
16. Zahtjev Turističke zajednice Općine Tisno za kompenzacijom/prijebojem duga po osnovi transfera boravišne pristojbe Općini Tisno za 2019.godinu pdf 1.71 MB
17. Izvješće Turističke zajednice mjesta Jezera o naplaćenoj boravišnoj pristojbi i prijedlog za kompenzaciju 30% boravišne pristojbe za 2019.godinu pdf 1.68 MB