Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 496.68 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 542.28 KB
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Tisno za 2020.godinu pdf 3.93 MB
3. Prijedlog Odluke o promjeni granice naselja između Općine Tisno i Općine Pirovac pdf 13.32 MB
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama pdf 934.17 KB
5. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Bristina u Općini Tisno u naselju Betina pdf 15.05 MB
6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste dijela ulice Put Zaratića dijela katastarske čestice oznake čest.zem.5700/43 K.O.Jezera pdf 818.66 KB
7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na k.č.br.5700/22 k.č.br.5700/24 i k.č.br.5700/25 sve K.O.Jezera radi izgradnje mreže GPSVK22CARNET MURTER JEZERA Gornji put 1 pdf 14.04 MB
8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u prostoru Priključni DV 2x110 kVod TS 110/30(20) 30/10(20) kV Kapela od postojećeg DV 110 kV Bilice Biograd pdf 16.17 MB
9. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti vodova na nekretnini k.č.br.7923/1 K.O.Tisno za zahvat u prostoru Rekonstrukcija DV 35 kV Kapela Crljenik na raspletu kod TS 110/30(20) 30/10(20) kV Kapela pdf 15.90 MB
10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Općinu Tisno pdf 22.88 MB
11. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Tisno za 2021.godinu pdf 17.94 MB
12. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2019.godinu pdf 18.26 MB
13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Dječji vrtić Spužvica pdf 45.10 MB
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 24.08 MB
15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 6.32 MB
16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o određivanju plaće zaposlenicima javne ustanove Sportski objekti Općine Tisno pdf 1.99 MB