Najava 27. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 620.93 KB
Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 772.49 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 312.15 KB
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o. Tisno za 2019.godinu pdf 18.26 MB
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. i 2022.godinu pdf 640.65 KB
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Tisno 2020./2022.g. pdf 677.87 KB
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 1.53 MB
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 4.53 MB
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu pdf 2.02 MB
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu pdf 2.42 MB
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba za 2020.godinu pdf 2.03 MB
10. Prijedlog Plan proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. / 2023.g. pdf 1.11 MB
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2021. godinu pdf 243.56 KB
12. Prijedlog Plana razvojnih Programa za razdoblje 2021.g./ 2023.g. pdf 670.44 KB
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 3.51 MB
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 2.65 MB
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu pdf 2.47 MB
16. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu pdf 957.21 KB
17. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti pdf 858.62 KB
18. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada pdf 812.73 KB
19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela/ Dubrava /južni dio pdf 5.20 MB
20. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 7.54 MB
21. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno pdf 1.22 MB
22. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina pdf 4.54 MB
23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021.godinu pdf 2.06 MB
24. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare pdf 13.80 MB
25. Prijedlog Odluke o isknjiženju iznosa potraživanja s osnova poreza na kuće za odmor evidentiranih po izvješćima od strane Porezne uprave iz prethodnih godina pdf 1.60 MB
26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 11.49 MB
27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 9.81 MB
28. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera 2kn/m3 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. pdf 2.32 MB
29. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno 2kn/m3 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. pdf 2.29 MB
30. Prijedlog Jose Stegića iz Tisna Vukovarska 3 za odgodu naplate imovinskopravnog zahtjeva Općine Tisno do sudskog okončanja postupka pdf 31.25 MB
31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 2.11 MB