Najava 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 439.16 KB
1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 298.58 KB
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. do 2023.g pdf 5.66 MB
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2021.do 2023. godine pdf 6.46 MB
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 1.68 MB
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 2.39 MB
6. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem i s time povezanih izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 5.02 MB
7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s time povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 5.15 MB
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina pdf 1.77 MB
9. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021.godini na području Općine Tisno pdf 5.54 MB
10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi pdf 3.92 MB
11. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 670.31 KB
12. Prijedlog Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju Cjenika usluge privremenog ili povremenog korištenja prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno pdf 756.26 KB
13. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i održavanje te korištenje sportskih građevina javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 2.32 MB
14. Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Sportski objekti Općine Tisno pdf 3.00 MB
15. Prijedlog Odluke o prijenosu dugotrajne imovine javnoj ustanovi Dječji vrtić Spužvica pdf 2.76 MB
16. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Muzeja betinske drvene brodogradnje kod OTP banke pdf 5.28 MB