Najava 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 1.12 MB
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 378.55 KB
2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje lipanj/prosinac 2021.godine pdf 25.00 KB
3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Tisno pdf 182.34 KB
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općine Tisno pdf 282.83 KB
5. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 198.37 KB
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2022. godinu pdf 595.73 KB
7. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tisno pdf 1.19 MB
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tisno pdf 295.34 KB
9. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Lučić Bortula u naselju Tisno pdf 779.83 KB
10. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Beraka Šalda u naselju Tisno pdf 751.42 KB
11. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Miša u naselju Tisno pdf 649.22 KB
12. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Ante Rastovca u naselju Tisno pdf 644.97 KB
13. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Barićeva u naselju Tisno pdf 581.39 KB
14. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Crkvena u naselju Tisno pdf 766.16 KB
15. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Drakovci u naselju Jezera pdf 816.28 KB
16. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dubrovačka u naselju Tisno pdf 639.09 KB
17. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Dušana Stankova u naselju Tisno pdf 740.82 KB
18. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Henjakova u naselju Tisno pdf 588.17 KB
19. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice 1. svibnja u naselju Tisno pdf 649.13 KB
20. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Marka Burića u naselju Tisno pdf 636.06 KB
21. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Mate Miljasa u naselju Tisno pdf 745.10 KB
22. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Obala sv. Martina u naselju Tisno pdf 681.82 KB
23. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Osječka u naselju Tisno pdf 644.05 KB
24. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pačipolje u naselju Betina pdf 743.33 KB
25. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Park kralja Tomislava u naselju Tisno pdf 608.33 KB
26. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pave Crvelina u naselju Tisno pdf 751.24 KB
27. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Prolaz Ive Obratova u naselju Tisno pdf 752.56 KB
28. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Pučkih kraljeva u naselju Tisno pdf 757.13 KB
29. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Hartića u naselju Tisno pdf 608.90 KB
30. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Karavaja u naselju Tisno pdf 698.83 KB
31. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Put Rata u naselju Tisno pdf 585.85 KB
32. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Riječka u naselju Tisno pdf 634.34 KB
33. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Roka Čorkala u naselju Tisno pdf 633.86 KB
34. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Šibenska u naselju Tisno pdf 651.26 KB
35. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Šime Jezerca u naselju Tisno pdf 592.49 KB
36. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Špira Čorkala u naselju Tisno pdf 750.97 KB
37. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Stipe Miljasa u naselju Tisno pdf 760.47 KB
38. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg dr. Šime Vlašića u naselju Tisno pdf 683.84 KB
39. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg Marka Stegića Hrge u naselju Tisno pdf 762.58 KB
40. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih bratovština u naselju Tisno pdf 756.06 KB
41. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Trg tišnjanskih domoljuba u naselju Tisno pdf 708.17 KB
42. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Velika Rudina u naselju Tisno pdf 719.23 KB
43. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vlade Mića u naselju Tisno pdf 586.46 KB
44. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Vukovarska u naselju Tisno pdf 649.31 KB
45. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zadarska u naselju Tisno pdf 655.39 KB
46. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zagrebačka u naselju Tisno pdf 650.62 KB
47. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Zapadna Gomilica u naselju Tisno pdf 657.95 KB
48. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put sv. Martina u Općini Tisno u naselju Tisno pdf 799.62 KB
49. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulice Podjasenovac u naselju Jezera pdf 994.42 KB
50. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi/ parkiralište Branimirova Betina pdf 670.89 KB
51. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi/ parkiralište Zdrače Betina pdf 876.39 KB
52. Prijedlog o Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi/ parkiralište uz Groblje i Crkvu Srca Isusova Dubrava kod Tisna pdf 544.26 KB
53. Prijedlog Odluke o promjeni namjene zgrade/ ribarnice u naselju Jezera u zgradu poslovne namjene u funkciji sporta i rekreacije pdf 320.67 KB
54. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja pdf 388.07 KB
55. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 1.71 MB
56. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Dječjeg vrtića Spužvica kod OTP BANKE d.d. pdf 2.64 MB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Kapelica u Općini Tisno u naselju Betina pdf 892.41 KB
DOPUNA DNEVNOG REDA / Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Put Orlovice u Općini Tisno u naselju Dubrava kod Tisna pdf 711.77 KB