Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Prisliga-Jazine i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno :: Službene stranice Općine Tisno