Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune DPU luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 1.85 MB