Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune UPU Zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune UPU Zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 1.13 MB