Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Ti

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU ugostiteljsko turističke zone Rastovac i s tim povezane Izmjene i dopune PPUO Tisno pdf 1,017.28 KB