Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II izmjene i dopune UPU sjeverni dio naselja Jezera :: Službene stranice Općine Tisno