Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III izmjene i dopune PPUO Tisno :: Službene stranice Općine Tisno