Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Gospodarske zone Kapela-Dubrava (južni dio)

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Gospodarske zone Kapela/Dubrava (južni dio) pdf 2.52 MB