Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU - južni dio naselja jezera :: Službene stranice Općine Tisno