Općina Tisno

Općina Tisno je karakterističan prostor po tome što je dio općine na otoku, a dio na kopnu. Prostor Općine Tisno po prirodnim karakteristikama i po društvenoj problematici ne može se promatrati izdvojeno već kao cjelina. Teritorij općine Tisno obilježava raznolikost prirodnog i stvorenog ambijenta na relativno malom prostoru što je jedinstven primjer na hrvatskoj obali. Područje Općine Tisno gotovo u cijelosti obilježava fenomen mora.

Tradicijska i suvremena djelatnost ljudi u najvećoj mjeri je vezana uz more. Sva važnija i veća naselja smještena su uz more, a turizam, ribarstvo i brodogradnja su vodeće djelatnosti. U kopnenom dijelu općine su površine na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost (dazlinsko polje, ivinjska draga, obala Vranskog jezera, Modrave) Općina Tisno ima površinu od 67,03 km2. Na tom prostoru prema zadnjem popisu stanovništva živi 3.040 stanovnika.

Prostor Općine Tisno ima slijedeća naselja:
na kopnenom dijelu: Dazlina ( 45 stanovnika), Dubrava kod Tisna (176 stanovnika)
na otočnom i priobalnom dijelu: Tisno ( 1273 stanovnika), Jezera ( 857 stanovnika) i Betina ( 689 stanovnika)

Broj stanovnika datira prema popisu iz 2011. godine.