Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjene / marina s brodogradilištem i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno za javnu raspravu

# Dokument: Format: Veličina:
1. Informacija o javnoj raspravi III ID UPU brodogradilište i marina i povezane ID PPUO Tisno pdf 557.68 KB
2. ID PPUO Tisno Naslovna pdf 60.93 KB
3. ID PPUO Tisno Obrazloženje pdf 88.61 KB
4. ID PPUO Tisno 5000 41b Betina pdf 1.70 MB
5. ID PPUO Tisno 25000 1 Namjena pdf 835.08 KB
6. ID PPUO Tisno 25000 2a Promet pdf 760.57 KB
7. ID PPUO Tisno 25000 2b Energetika EK pdf 767.04 KB
8. ID PPUO Tisno 25000 2c Vodoopskrba odvodnja pdf 751.42 KB
9. ID PPUO Tisno 25000 3a Uvjeti pdf 874.43 KB
10. ID PPUO Tisno 25000 3b Planovi pdf 676.34 KB
11. III ID UPU Marina Brodogradilište Naslovna pdf 69.49 KB
12. III ID UPU Marina Brodogradilište Obrazloženje pdf 95.71 KB
13. III ID UPU Marina Brodogradilište Obrazloženje dodatak pdf 201.32 KB
14. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Odluka o izradi pdf 1.31 MB
15. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Ovlaštenja i upisi pdf 5.11 MB
16. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Popis dokumenata pdf 81.73 KB
17. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Povratnice zahtjeva za smjernice JPT pdf 7.44 MB
18. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Sažetak JR pdf 77.96 KB
19. III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno Zahtjevi pdf 5.54 MB
20. III ID UPU Marina Brodogradilište 10 Namjena pdf 1.01 MB
21. III ID UPU Marina Brodogradilište 21 Promet pdf 1.01 MB
22. III ID UPU Marina Brodogradilište 22 Energetika EK pdf 893.17 KB
23. III ID UPU Marina Brodogradilište 23 Vodoopskrba odvodnja pdf 922.72 KB
24. III ID UPU Marina Brodogradilište 30 Zaštita pdf 955.68 KB
25. III ID UPU Marina Brodogradilište 41 Oblici korištenja pdf 1,014.60 KB
26. III ID UPU Marina Brodogradilište 42 Uvjeti gradnje pdf 1.02 MB
27. III ID UPU Marina Brodogradilište 50 Zaštita spašavanje pdf 947.02 KB
28. Mišljenje OSPUO UPU Marina i Brodogradilište pdf 151.25 KB
29. Odluka OSPUO UPU Marina i Brodogradilište pdf 1.13 MB