PRIJEDLOZI PLANOVA ZA JAVNU RASPRAVU

  • Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno za drugu ponovnu javnu raspravu

GRAFIČKI DIO 

OBVEZNI PRILOZI

OSPUO

TEKSTUALNI DIO

Odluka o izradi IX ID PPUO Tisno


  • Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno za ponovnu javnu raspravu

GRAFIČKI DIO

OBVEZNI PRILOZI

OSPUO

TEKSTUALNI DIO

Odluka o izradi IX ID PPUO Tisno


 

  • Prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno za ponovnu javnu raspravu

ID PPUO Tisno

II ID DPU LNT Tisno

OBVEZNI PRILOZI

OSPUO

II ID DPU LNT Tisno i s tim povezanih ID PPUO Tisno Ovlaštenja i upisi

Odluka o izradi II ID DPU LNT u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih ID PPUO Tisno


 

  • Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zona luke posebne namjene – marina s brodogradilištem i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno za ponovnu javnu raspravu

ID PPUO TISNO

III ID UPU MARINA BRODOGRADILIŠTE

OBVEZNI PRILOZI

OSPUO

III ID UPU Marina Brodogradilište i s tim povezane ID PPUO Tisno  Ovlaštenja i upisi

Odluka o izradi III ID UPU zona luke posebne namjene  marina s brodogradilištem i povezane ID PPUO Tisno