Proračun Općine Tisno

Što je Proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument Općine u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci - od 01. siječnja do 31. prosinca. On je sredstvo za ostvarenje potreba i volje građana naše Općine raspoloživim sredstvima, način dokazivanja fiskalne odgovornosti općinske uprave te iskaz političkih ciljeva vlasti.

Što sve možete saznati iz Proračuna?

  • Koliki su i koji su ukupni prihodi Općine
  • Koliki su ukupni rashodi Općine
  • Što sve Općina financira
  • Koliko se novca građana troši na općinsku upravu
  • Koliko novca odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost i uređenje prostora
  • Koliko se novca ulaže u kulturu, znanost i sport
  • Koliko novca Općina izdvaja za financiranje dječjih vrtića, a koliko za osnovne škole i socijalnu skrb svojih građana...

Gdje Proračun možete pronaći?

Gdje možete pronaći izvješća o izvršenju Proračuna?

  • Sva glavna  financijska izvješća i izvješća o izvršenju Proračuna (polugodišnja i godišnja možete pronaći ovdje - Financijska izvješća

 


 

# Dokument: Format: Veličina:
II izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2024 godinu xls 123.50 KB
Obrazloženje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2024 godinu docx 44.85 KB
I izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2024 godinu xls 156.00 KB
Obrazloženje I izmjena i dopuna Proračuna Općine Tisno za 2024 godinu s amandmanom docx 47.24 KB
Proračun u malome Općine Tisno za 2024. godinu VODIČ ZA GRAĐANE pdf 9.08 MB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu OPĆI DIO xls 34.00 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu POSEBNI DIO xls 125.50 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu RAČUN PRIHODA I IZDATAKA RADNI DIO xls 29.50 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu RADNI DIO xls 29.50 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu RAČUN FINANCIRANJA xls 26.50 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2024. godinu FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA xls 32.00 KB
Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu pdf 136.47 KB
Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2024 godinu sa amandmanom docx 120.42 KB
III Izmjene i dopune Proračuna 2023 OPĆI DIO xls 61.50 KB
III Izmjene i dopune Proračuna 2023 RAČUN PRIHODA I RASHODA xls 63.00 KB
III Izmjene i dopune Proračuna 2023 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA xls 60.50 KB
III Izmjene i dopune Proračuna 2023 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA xls 116.00 KB
Obrazloženje III Izmjena i dopuna Proračuna za 2023 docx 83.87 KB
II Izmjene i dopune Proračuna 2023 OPĆI DIO xls 38.00 KB
II Izmjene i dopune Proračuna 2023 RAČUN PRIHODA I RASHODA xls 36.00 KB
II Izmjene i dopune Proračuna 2023 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA xls 116.50 KB
II Izmjene i dopune Proračuna 2023 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA xls 34.00 KB
Obrazloženje II Izmjena i dopuna Proračuna za 2023 docx 63.98 KB
I Izmjene i dopune Proračuna 2023 OPĆI DIO xls 91.50 KB
I Izmjene i dopune Proračuna 2023 POSEBNI DIO xls 110.50 KB
I Izmjene i dopune Proračuna 2023 RAČUN PRIHODA I RASHODA xls 63.00 KB
I Izmjene i dopune Proračuna 2023 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA xls 60.50 KB
Obrazloženje I Izmjena i dopuna Proračuna za 2023 docx 50.58 KB
Proračun u malome Općine Tisno za 2023. godinu VODIČ ZA GRAĐANE pdf 1.61 MB
Proračun Općine Tisno za 2023. godinu pdf 1.46 MB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu OPĆI DIO xls 36.00 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu POSEBNI DIO xls 125.50 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu RADNI DIO xls 40.00 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA xls 34.00 KB
Projekcija plana Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu RAČUN FINANCIRANJA xls 27.50 KB
Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2023 godinu docx 331.37 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu docx 28.95 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2023. godinu pdf 149.65 KB
III Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OPĆI DIO xls 89.50 KB
III Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu POSEBNI DIO xls 110.00 KB
III Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OBRAZLOŽENJE docx 18.27 KB
III izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu pdf 608.56 KB
II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OPĆI DIO xls 56.50 KB
II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu POSEBNI DIO xls 113.50 KB
II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OBRAZLOŽENJE docx 21.45 KB
II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu pdf 492.29 KB
I Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OPĆI DIO xls 40.00 KB
I Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu POSEBNI DIO xls 73.50 KB
I Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu OBRAZLOŽENJE docx 21.91 KB
I Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2022 godinu pdf 1.12 MB
Proračun u malome Općine Tisno za 2022. godinu VODIČ ZA GRAĐANE pdf 2.85 MB
Proračun Općine Tisno za 2022. godinu pdf 694.85 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pdf 146.43 KB
Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2022. godinu pdf 686.01 KB
III Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno 2021 pdf 559.07 KB
II Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno 2021 pdf 563.68 KB
Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno 2021 pdf 993.56 KB
Proračun u malome Općine Tisno za 2021. godinu VODIČ ZA GRAĐANE pdf 2.19 MB
Proračun Općine Tisno za 2021. godinu pdf 1.12 MB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2021. godinu pdf 243.87 KB
Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2021 godinu pdf 1.11 MB
Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno 2020 pdf 886.95 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2020. godinu pdf 229.60 KB
Proračun Općine Tisno za 2020 godinu pdf 827.65 KB
Prijedlog Proračuna Općine Tisno za 2020 godinu pdf 919.11 KB
IV izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019 godinu pdf 774.92 KB
III izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019 godinu pdf 883.65 KB
II izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019 godinu pdf 930.38 KB
I izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2019 godinu pdf 702.57 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2019. godinu pdf 243.91 KB
Proračun Općine Tisno za 2019. godinu pdf 556.85 KB
Prijedlog Proračuna za 2019. godinu pdf 851.77 KB
III izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu pdf 745.97 KB
II izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu pdf 619.11 KB
I izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu pdf 905.37 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 247.45 KB
Proračun za 2018. godinu pdf 178.49 KB
Prijedlog Proračuna za 2018. godinu pdf 417.58 KB
III izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu pdf 313.25 KB
Prijedlog III izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu pdf 181.06 KB
II izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu pdf 135.52 KB
I izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu pdf 257.48 KB
Proračun za 2017 godinu pdf 255.41 KB
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2017. godinu pdf 73.31 KB
PRIJEDLOG Proračuna za 2017 godinu pdf 255.32 KB
III Izmjene i dopune proračuna 2016 pdf 287.52 KB
II Izmjene i dopune proračuna 2016 pdf 304.75 KB
I Izmjene i dopune proračuna 2016 pdf 258.18 KB
Proračun 2016 opći dio pdf 54.97 KB
Proračun 2016 posebni dio pdf 154.38 KB
III Izmjene i dopune proračuna za 2015 opći dio pdf 54.08 KB
III Izmjene i dopune proračuna za 2015 posebni dio pdf 151.70 KB
II Izmjene i dopune proračuna za 2015 opći dio pdf 52.07 KB
II Izmjene i dopune proračuna za 2015 posebni dio pdf 143.42 KB
I izmjene i dopune proračuna za 2015 opći dio pdf 52.17 KB
I izmjene i dopune proračuna posebni dio pdf 140.69 KB
Proračun 2015 opći dio pdf 52.75 KB
Proračun 2015 posebni dio pdf 141.39 KB
II Izmjene i dopune proračuna za 2014 pdf 189.97 KB
I Izmjene i dopune proračuna za 2014 pdf 200.74 KB
Proračun Općine Tisno za 2014 pdf 541.25 KB
IV Izmjene i dopune Proračuna 2013 pdf 161.41 KB
III Izmjene i dopune proračuna za 2013 pdf 2.76 MB
II izmjene i dopune proračuna 2013 pdf 1.46 MB
I Izmjene i dopune proračuna za 2013 pdf 159.33 KB
Proračun Općine Tisno za 2013 pdf 158.87 KB